Våre båthavner

FMK har idag 4 båthavner: 

Austadvika 1 og 2 (båtstøer)

Austadvika Flytebrygge

Fagerhavn (båtstøer)

Kleivan 1, 2 og 3 (båtstøer)