2020

FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB - ORDINÆRT ÅRSMØTE Tirsdag 26. MAI 2020 KL. 1800.

 

 

Sted:               Grand Hotel

Til stede:        4 styremedlemmer, 17 medlemmer inkludert revisor.

Møteleder:     Formann Trond Jensen

 

 Iflg. F.M.K.’s vedtekter, leder formannen årsmøtet.  Trond Jensen åpnet møtet og ønsket medlemmene velkommen. Totalt 21 personer tilstede inkl. styre.

Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

 

Tor Øivind Solvik ble enstemmig valgt til årsmøtets referent.

 

 Dagsorden etter vedtektene:

  1. Årsmelding
  2. Regnskap
  3. Forslag til behandling
  4. Medlemskontingent og båtstøleie.
  5. Valg
  6. Eventuelt

 

Pkt. 1:  Årsmeldingen for 2019 ble opplest av sekretær.                              Enstemmig godkjent.


Pkt. 2: Regnskapet for 2019 ble redegjort for av kasserer Trond Jensen.    Enstemmig godkjent.


Pkt. 3:  Det var på forhånd ikke kommet noen forslag til behandling.
            Styret hadde kun 1 sak. De ønsket å utnevne Hans Holmgren

            og Alf Larsen som æresmedlemmer i FMK.                                       Enstemmig godkjent.


           De fikk fortjent overlevert diplom, blomster og gavekort

          på Grand Hotell av formann Trond Arve Jensen


Pkt. 4:Styret foreslo ingen økning av medlemskontingent.                          Enstemmig godkjent.
          Båtstøleie foreslått uendret for kommende år.                                  Enstemmig godkjent.

 

Pkt. 5:  Det forelå forslag til valg fra valgkomiteen:


Styret:          

Formann:         Trond Arve Jensen      (2021)                        Velges for 1 år.           

Kasserer:         Trond Arve Jensen      (2022)                       Valgt for 2 år          

Sekretær:        Tor Øivind Solvik        (2021)                        Ikke på valg    

Styremedlem:   Hilde Marie Kjellesvig (2022)                       Valgt for 2 år  

Styremedlem:  Vidar Johannessen       (2021)                       kke på valg   

Styremedlem:   Asbjørn Skåland          (2021)                       Ikke på valg


1.varamann:         Trond Log                                                 valgt for 1 år       

2.varamann:         Bjørn Velund                                            valgt for 1 år


REVISOR:    Eivind Johansen                                                 valgt for1 år


HAVNESJEFER:

Fagerhavn:                              Alf Larsen                            Ikke på valg

Kleivan I, II og III                 Bjørn Solvik NY                        Ikke på valg   

Austadvika I,II, flytebrygge   Hans Holmgren                       Ikke på valg

Tollboden flytebrygge           Vidar Johannesen                   Ikke på valg

Kleivan/Austadvika assistent Tor H. Nicolaisen                   Ikke på valg   

 

VALGKOMITE.      

Tom Asbjørn Østrem                                                           Valgt for 1 år

Bjørn Arvid Nilsen                                                                Valgt for 1 år

                                                                                           Enstemmig godkjent.

 

Pkt. 6: Eventuelt:
Det ble stilt spørsmål om hvorfor krana i Kleivan ble fjernet. Trond svarte på dette. Krana ble fjernet i Kleivan pga. økonomi, og at krana var dyr å sertifiseres, dette ble vedtatt av årsmøte for mange år siden. Styret jobber fortsatt med å få til en løsning hvor egne medlemmer kan få ta opp sine båter. Problemet er at FMK ikke har en egnet plass som de eier og som kan benyttes til dette.


Lappene i støene som skal vise hvem som eier båtstøen og hvem som evt. leier støen er dårlige. Det er ønske om at disse fornyes og spesielt oppfordrer støeiere om å oppdatere kontaktinfo. Dette gjelder spesielt i Austadvika og Fagerhavn, da Kleivan har fått nye lapper


Til slutt presenterte Trond planene som styret i FMK har for Torsøyene.
Planene er utarbeidet i samarbeid med Bjørn Kjellesvig.  Disse legges med referat.Årsmøtet ble hevet kl. 19.15.

 Etter årsmøte ble det servert fiskesuppe, kaffe og kake.Beskrivelse s1
Beskrivelse s3
Beskrivelse s2
Torsøy
Beskrivelse s6
Beskrivelse s7
Beskrivelse s4
Beskrivelse s5