Formål

Flekkefjord Motorbåtklubb har som formål å legge forholdene til rette for et rikt og harmonisk friluftsliv på sjøen. F.M.K. skal søke å fremme en sunn og kontrollert båtsport, følge utviklingen på områder som har interesse for medlemmene og foreta nødvendige disposisjoner for å ivareta enhver oppgave som kan være til gagn for klubben.

My Company, 4578 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: support@eusinpro.net