Havneregler

Strømforbruk i våre båtstøer/ flytebrygger.


Vil minne alle våre leietagere om reglene for strømbruk som sier:


MAKS FORBRUK I HVER BÅT: 50 watt.


Brudd på denne regel vil kunne føre til ileggelse av ekstra gebyr, styret har tidligere ilagt gebyr på kr 3.500,- for slike overtredelser


Event. spørsmål rettes til formann eller kasserer.

Adresse og telefon nr. på hjemmesiden.


Alle fortøyninger må være solide og utstyrt med strekkavlaster!!!


Utgifter til reparasjon av skader som blir påført båthavnen ved uaktsomhet, belastes støleieren/flytebryggeleieren som forårsaker skaden.


Hærverk og skader må rapporteres snarest til havnesjefen.


Framleie av båtplass kan bare skje etter innhentet tillatelse fra FMK’s styre. Framleietakeren må alltid være medlem av FMK.  Opphører medlemskapet, blir framleietillatelsen tilbaketrukket.  En framleietaker er forpliktet til å overholde gjeldende regler for båtplassene.  Framleie kan bare strekke seg over en periode som til enhver tid bestemmes av styret i FMK.


HAVNESJEFER:

Fagerhavn:                                Alf Larsen, tlf. 41685848

Kleivan I, II og III:                      Bjørn Solvik, tlf. 48025796

Austadvika I,II og flytebrygge:   Tom Østrem, tlf. 99622751

Kleivan/Austadvika, assistent:   Tor H. Nicolaisen, tlf. 909 50 453