2013


ÅRSMELDING TIL ÅRSMØTET I FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB TIRSDAG 28. APRIL 2015.
Forrige årsmøte ble avholdt mandag 29. april 2014 i klubblokalet, Fagerhavn.  Etter valget fikk FMK følgende tillitsmenn:STYRET:Formann Jan Erik Midbøe, kasserer Trond Arve Jensen, sekretær Tor H. Nicolaisen, styremedlemmer Tom Østrem og Sverre Rune Bilstad.


Varamenn:  1.  Jan Harald Jakobsen  2. Hilde Marie Kjellesvig


REVISOR:Eivind Johansen


HAVNESJEFER:FagerhavnAlf Larsen

Kleivan I, og II Jan Harald Jakobsen

Kleivan III Leif Nilsen

Austadvika I og IIHans Holmgren

Austadvika flytebryggehavnHans Holmgren

Tollboden FlytebryggeVidar Johannessen.VALGKOMITE: Martin Arne Mygland, Alf Larsen og Jan Harald JakobsenSiden forrige årsmøte er det avholdt 5 styremøter.


Planen for båthavn i Tjørsvågstrand er nå kommet veldig langt. Rene Listerfjorder har laget en detaljert plan for slamdeponi og fundament for parkeringsplass og kaifront. En del konkrete ting gjenstår, bl.a. FMK`s bidrag til prosjektet. Her er forslaget fra Rene Listerfjorder et bidrag på 10 millioner. Dette må FMK`styre og årsmøte vurdere for å se om vi har mulighet til å delta med et så stort beløp.


Austadvika: Styremedlemmer har deltatt på møter angående framtidig prosjekt i Austadvika, men der er ikke noe snarlig på gang.


Veien til støene i Austadvika: Her jobber vi med å få til en fordelingsnøkkel på bruk og vedlikehold av veien med støeiere utenom FMK. Trond Jensen og Hans Holmgren prøver å få en oversikt angående dette.


Veien i Kleivan: Her er asfaltering bestilt, så vi håper noe skjer i løpet av sommeren.


Ny bybro: Her har vi gjennom året hatt flere skriftlige innspill. Det siste sto gjengitt i Avisen Agder onsdag 4/3-15.


Medlemsnett: Sekretær og kasserer har fortsatt noen smådetaljer igjen for å optimalisere SR-banks Medlemsnett. Bl.a. håper vi at våre medlemmer sender inn adresseforandringer og telefon endringer, bl.a. oppgir mobiltelefon nummer og mailadresser slik at vi slipper å være detektiver for å finne dette når vi skal formidle beskjeder til våre medlemmer. I tillegg til dette jobber vi med en tilpasning for medlemsnummer for å slippe å endre nummeret ved medlemsendringer.Hjemmesiden vår, www.f-m-k.net, er fortsatt godt besøkt. Her jobber sekretær med en fornyelse da vår leverandør har endret sitt system. Framtidig info fra foreningen vil hovedsakelig bli annonsert via hjemmesiden. Redaktøren savner fortsatt saker for innlegg på siden.


Ny hjemmeside er idriftsatt i mars 2015!!!Allerede godt besøkt.


BÅTHAVNENE:


Alle FMK’s 221 båthus og 79 flytebryggeplasser, totalt 300 båtplasser, er utleid til våre medlemmer. 


Det er en fortsatt en gledelig økning i omsetning av båtstøer.  14 båthus har skiftet eier, 4 ved arv og 10 ved salg. 8 flytebryggeplasser har blitt solgt til medlemmer på søkerlisten, ingen ved arv. Dette er en stor økning fra de siste årene. Som vi ser så er det nå litt større bevegelse i omsetning av støer.


Havnesjefene har utført nødvendig vedlikehold i båthavnene.


FMK’S MEDLEMMER: 


Det er nå 506 medlemmer i Flekkefjord Motorbåtklubb, en økning på 5 medlemmer.

På støsøkerlisten er det 225 medlemmer, et tall som også inkluderer de som har flytebryggeplass, men som ønsker båthus. I forhold til forrige år, så er det en økning. Dette skyldes innmelding av nye medlemmer samt at de fleste som har flytebrygge ønsker båtstø. Listen minker alltid ved salg av tilgjengelige båtstøer da en del av våre medlemmer på listen ikke ønsker å kjøpe stø når de endelig får muligheten. Dette skyldes bl.a. at det har vært liten omsetning av støer i mange år.ØKONOMI:


Styret foreslår ingen økning av medlemskontingenten. Styret foreslår heller ingen økning av båtplassleie.
For styret i FMK


Jan Erik Midbøe(sign.)Tor H. Nicolaisen (sign.)

        formann            sekretær