2021

Årsmelding for 2021 til årsmøtet for Flekkefjord Motorbåtklubb.


Forrige årsmøte ble avholdt tirsdag 11. mai 2021 på Hotel Maritim. Etter valget fikk FMK
følgende tillitsmenn:


STYRET:

Formann : Trond Jensen
Kasserer : Trond Jensen
Sekretær : Trond Log
Styremedlem : Hilde Marie Kjellesvig
Styremedlem : Vidar Johannessen
Styremedlem : Tor Øivind Solvik
Varamann : Bjørn Velund
Varamann : Frank Skalstad

REVISOR Ronny Birkeland


HAVNESJEFER:

Fagerhavn Alf Larsen
Kleivan I, II og III Bjørn Solvik
Austavika I, II og Flytebrygge Hans Holmgren
Tollboden Flytebrygge Vidar Johannessen
Kleivan/Austavika assistent Tor H. Nicolaisen


VALGKOMITE

Tom Asbjørn Østrem
Bjørn Arvid Nilsen


Siden forrige årsmøte er det avholdt 2 styremøter som delvis er gjennomført på Teams og
Trond Jensen har fungert som formann og kasserer.


Prosjekt Austavika:
Siden forrige årsmøte har FMK gjennomført kjøp av tomt i Austavika for NOK 2,4 mill. med
et låneopptak på NOK 1,8 mill. og 0,6 mill. i oppsparte midler. Det er også blitt avholdt et
sonderingsmøte hos Hellvik Hus sammen med annen utbygger.
Sammen med formann er Vidar Johannessen og Trond Log valgt til å være med i prosjektets
byggekomite.


Flytebrygge Austavika/Tollbodbrygga:
Dette er siste sesong der båtplassene på Tollbodbrygga kan disponeres av våre medlemmer og
det er fortsatt 20 medlemmer som disponerer båtplasser her. Flekkefjord Kommune overtar
båtplasser fortløpende etter som medlemmer ønsker å selge og styret jobber med å få på plass
erstatningsplasser. Flytebryggplasser i Austavika er forbeholdt disse medlemmene inntil alle
er flyttet fra Tollboden innen utgangen av 2022.


Medlemsnett:
Dette er det viktigste hjelpemiddelet for formann/kasserer og sekretær i arbeidet med å holde
oversikt over forhold som endrer seg blant våre medlemmer og administrasjon av båtstøene.

F-M-K.net:
Hjemmesiden vår, www.f-m-k.net, er godt besøkt sammen med vår facebookside. Framtidig
informasjon fra foreningen vil derfor hovedsakelig bli annonsert via vår facebookside og
hjemmeside


BÅTHAVNENE:
Alle FMK sine 221 båthus og 75 flytebryggeplasser, totalt 296 båtplasser, er utleid til våre
medlemmer.
Det er fortsatt bra omsetning av plasser. 4 båthus og 2 flytebryggeplasser er blitt innløst og 2
er solgt i Austavika og 4 flytebryggplasser på Tollbodbrygga er innløst/overført til
Flekkefjord Kommune. For tiden er det ingen støer som er til salgs, men ikke alle har
bekreftet tilbudet fra siste tildeling i mars. Det er jevnlig etterspørsel etter støer både fra
eksisterende medlemmer og søkere som ønsker å bli medlemmer.
Havnesjefene har utført nødvendig vedlikehold i båthavnene og styret ønsker å takke dem for
dere kontinuerlige innsats.
I fjor sommer ble det utført malingsarbeider på Fagerhavn Båthavn.
Luftlekkasjer på bobleanlegget i Kleivan og litt i Austavika II er utbedret. Arbeidet med å
utbedre utvaskingsskader i Kleivan samt sikre noen stolper er i gang. Det ble i samarbeid med
Arentz og Kjellesvig valgt løsning og denne ser så langt ut til å fungere som forventet. Dette
arbeidet vil fortsette i inneværende og kommende år.


FMK’S MEDLEMMER:
Det er nå 491 medlemmer i Flekkefjord Motorbåtklubb og det er en nedgang på 1 medlem.
På støsøkerlisten er det ca. 300 medlemmer og dette inkluderer også de som har flytebrygge-
plass, men som ønsker båthus. Dette antallet er relativt konstant, men minker de gangene
ledige båtstøer tildeles aktuelle kjøpere. Det er fortsatt medlemmer på listen som ikke ønsker
å kjøpe når de før muligheten.


ØKONOMI:
FMK sin økonomi er god.


STRØM:
Kasserer er litt bekymret for driften av kompressorer ettersom strømpriser er veldig høye og
det skal legges inn et effektledd ifra 2022. Kompressorer sviver kun når det er -1 C eller
kaldere. Hensikten er å holde stolper frie for is. Formann foreslår å teste ut strømmålere på
stikkontaktene i en havn for å se hvordan dette fungerer.


Styret foreslår ingen økning av medlemskontingenten. Styret foreslår heller ingen økning av
båtplassleie.


For styret i FMK

Trond Jensen                              Trond Log
Formann                                      Sekretær