StyremedlemmerFunksjon

Navn

Telefon

Formann

Trond Jensen

48285520

Kasserer

Trond Jensen

48285520

Sekretær

Tor Øivind Solvik

46647444

Styremedlem

Vidar Johannessen

90196163

Styremedlem

Hilde Marie Kjellesvig

90641011

Styremedlem

Asbjørn Skåland


Varamedlem 1

Trond Log

90096213

Varamedlem 2

Bjørn Velund

90771410

Kontaktinfo til sekretær:

epost: fmk4400@gmail.com