StyremedlemmerFunksjon

Navn

Telefon

Formann

Trond Jensen

48285520

Kasserer

Frode Rudolfsen

48270233

Sekretær

Trond Log

90096213

Styremedlem

Vidar Johannessen

90196163

Styremedlem

Hilde Marie Kjellesvig

90641011

Varamedlem 1

Bjørn Velund

90771410

Varamedlem 2

Frank Skalstad


Kontaktinfo til sekretær:

epost: fmk4400@gmail.com