2019

FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB - ORDINÆRT ÅRSMØTE Tirsdag 23. APRIL 2019 KL. 1830.

 

 

Sted:             Fagerhavn

Til stede:       5 styremedlemmer, 10 medlemmer inkludert revisor.

Møteleder:    Formann Trond Jensen

 

 Iflg. F.M.K.’s vedtekter, leder formannen årsmøtet.  Trond Jensen åpnet møtet og ønsket medlemmene velkommen. Totalt 15 personer tilstede inkl. styre.

Innkallingen ble deretter godkjent.  

 

Tor Øivind Solvik ble enstemmig valgt til årsmøtets referent.

 

 Dagsorden etter vedtektene:

  1. Årsmelding
  2. Regnskap
  3. Forslag til behandling
  4. Medlemskontingent og båtstøleie.
  5. Valg
  6. Eventuelt

 

Pkt. 1:  Årsmeldingen for 2018 ble opplest av sekretær. Enstemmig godkjent

Pkt. 2: Regnskapet for 2018                    

i revidert utgave ble redegjort for av kasserer Trond Jensen. Enstemmig godkjent

 

Pkt. 3:  Det var på forhånd ikke kommet noen forslag til behandling.

 

Pkt. 4:  Styret foreslo ingen økning av medlemskontingent. Enstemmig godkjent.

             Båtstøleie foreslått uendret for kommende år. Enstemmig godkjent.

 

Pkt. 5:  Det forelå forslag til valg fra valgkomiteen:

                      Styret:           Formann:        Avklares av Styre       Velges for 1 år.           

                                            Kasserer:        Trond Arve Jensen      Ikke på valg         

                                            Sekretær:        Tor Øivind Solvik        Valgt for 2 år

                                            Styremedlem:  Hilde Marie Kjellesvig  Ikke på valg  

                                            Styremedlem:  Vidar Johannessen       Valgt for 2 år

                                            Styremedlem:   Asbjørn Skåland          Valgt for 2 år

                                            1.varamann:      Trond Log                     valgt for 1 år       

                                            2.varamann:      Bjørn Velund                valgt for 1 år

 

                                            REVISOR:      Eivind Johansen                 valgt for1 år

 

HAVNESJEFER:

Fagerhavn:                             Alf Larsen                                         Valgt for 2 år

Kleivan I, II og III                  Bjørn Solvik NY                                  Valgt for 2 år 

Austadvika I,II, flytebrygge   Hans Holmgren                                  Valgt for 2 år

Tollboden flytebrygge           Vidar Johannesen                              Valgt for 2 år

Kleivan/Austadvika assistent Tor H. Nicolaisen                              Valgt for 2 år 

 

VALGKOMITE.       

Tom Asbjørn Østrem NY                                                                 Valgt for 1 år

Bjørn Arvid Nilsen NY                                                                     Valgt for 1 år

Enstemmig godkjent.

 

 Pkt. 6:  Eventuellt:

Ingen saker under eventuelt


Årsmøtet ble hevet kl. 18.55.


 Etter årsmøte ble det servert smørbrød, kaffe og kake.