2016


ÅRSMELDING TIL ÅRSMØTET I FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB TIRSDAG 18. APRIL 2016.
Forrige årsmøte ble avholdt tirsdag 27. april 2016 i klubblokalet, Fagerhavn.  Etter valget fikk FMK følgende tillitsmenn:STYRET:Formann Jan Harald Jakobsen, kasserer Trond Arve Jensen, sekretær Tor Øivind. Solvik, styremedlemmer Sverre Rune Bilstad og Vidar Johannessen.


Varamenn:  1.  Hilde Marie Kjellesvig og 2. Bjørn Velund


REVISOR:Eivind Johansen


HAVNESJEFER:FagerhavnAlf Larsen

Kleivan I, og II Jan Harald Jakobsen

Kleivan III Leif Nilsen

Austadvika I og IIHans Holmgren

Austadvika flytebryggehavnHans Holmgren

Tollboden FlytebryggeVidar Johannessen.VALGKOMITE: Tor H Nicolaisen, Alf Larsen og Hans Holmgren
Siden forrige årsmøte er det avholdt 5 styremøter.


Planen for båthavn i Tjørsvågstrand er nå kommet så langt at avtalene er signert, slik at det nå er opp til Flekkefjord Kommune og Rene Listafjorder og fullføre prosjektet i henhold til gjeldene reguleringsplan.  FMK`s bidrag til prosjektet .FMK kjøper en p-plass for hver 3. solgte båtplass. Dette er nå godkjent av Flekkefjord Kommune.

Styret i FMK har også brukt en del midler til å komme opp med ny detaljert reguleringsplan til området, bl.a. med tanke på mulighet for å få bygd noen nye støer på ”kaifronten”.

Styret har brukt svært mye tid på denne saken gjennom hele året, og er godt fornøyd med at vi nå kan nærme oss en ende på prosjektet.


Flytebrygge Austadvika: Her har FMK vært i dialog og møter med Helvik Hus v/ Stein Tjørsvåg og Birger Åtland ang utvidelse av båthavnene i forhold til deres prosjekter i området.  Vi har også en leieavtale som må fornyes, og jobber med å få på plass en langsiktig plan på dette. Vi har tidligere hatt en leieavtale med Flekkefjord Kommune som ikke lenger er eier av landfeste til flytebryggene.


Medlemsnett: Sekretær og kasserer har fått et godt hjelpemiddel i Medlemsnett, men flere kunne benyttet kid ved betaling av faktura.


F-M-K.net: Hjemmesiden vår, www.f-m-k.net, er fortsatt godt besøkt. Her jobber sekretær med en fornyelse da vår leverandør har endret sitt system for oppdatering av siden. Framtidig info fra foreningen vil derfor  hovedsakelig bli annonsert via vår nye facebookside (Flekkefjord Motorbåtklubb) og hjemmesiden.


BÅTHAVNENE:


Alle FMK’s 221 båthus og 79 flytebryggeplasser, totalt 300 båtplasser, er utleid til våre medlemmer. 


Det er en fortsatt bra omsetning av båtplasser.  6 båthus har skiftet eier og 2 flytebryggeplasser har blitt solgt til medlemmer på søkerlisten.


Havnesjefene har utført nødvendig vedlikehold i båthavnene.


FMK’S MEDLEMMER: 


Det er nå 485 medlemmer i Flekkefjord Motorbåtklubb, en nedgang på 4 medlemmer.

På støsøkerlisten er det  ca 300 medlemmer, et tall som også inkluderer de som har flytebryggeplass, men som ønsker båthus. I forhold til forrige år, så er det en liten nedgang. Listen minker alltid ved salg av tilgjengelige båtstøer da en del av våre medlemmer på listen ikke ønsker å kjøpe stø når de endelig får muligheten. Styret jobber med å få til en mindre tidkrevende prosess for omsetning av støene. 


VANN TIL LILLE TORSØY.

Styret i FMK har fått innspill fra våre medlemmer om å sjekke muligheten for å få vann til Lille Torsøy. Kasserer har vært i kontakt/møte med Flekkefjord Kommune og fikk positive signaler på dette. Det ble så sendt en søknad om støtte fra Flekkefjord Sparebank, og vi fikk kr 40.000- i støtte .

Flekkefjord Sparebank så dette som et veldig positivt tiltak, vi takker våre medlemmer for innspillet.

Oppstart av arbeider er i April, slik at det det kan benyttes sesongen 2017.ØKONOMI:

FMK sin økonomi er god.


Styret foreslår ingen økning av medlemskontingenten. Styret foreslår heller ingen økning av båtplassleie.

For styret i FMK


Jan Harald Jakobsen(sign.)                       Tor Øivind Solvik (sign.)

        formann                                                 sekretær