2023

ORDINÆRT ÅRSMØTE Tirsdag 5. MAI 2023 KL. 1800.


Sted: Hotel Maritim


Til stede: 5 styremedlemmer, 8 medlemmer


Møteleder: Formann Trond Jensen
Iflg. F.M.K.’s vedtekter, leder formannen årsmøtet. Trond Jensen åpnet møtet og ønsket
medlemmene velkommen. Totalt 13 personer tilstede inkl. styre.


Innkallingen ble deretter godkjent.
Trond Log ble enstemmig valgt til årsmøtets referent.


Dagsorden etter vedtektene:
Årsmelding
Regnskap
Forslag til behandling
Medlemskontingent og båtstøleie.
Valg
Eventuelt


Pkt. 1: Årsmeldingen for 2022 ble opplest av sekretær. Enstemmig godkjent
Kommentar til årsmeldingen:
- Manglende oppdatering av f-m-k.net der Årsmeldingen for 2019 og 2020 ikke er lagt
ut.


Pkt. 2: Regnskapet for 2022 i revidert utgave ble redegjort for av kasserer Trond Jensen.
Enstemmig godkjent.


Pkt. 3: Innkommende forslag.
Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmer til Årsmøtet.


Pkt. 4:- Styret foreslo en økning av medlemskontingent fra kr. 250 til kr. 350 for å tilby WiFi i
båthavnene. Enstemmig godkjent.
- Båtstøleie foreslått uendret for kommende år. Enstemmig godkjent.
- Det kom forslag til styret om å etablere en rampe for opptak og utsetting av båter
innerst i Kleivan. Kostnadene er anslått til kr. 250.000 + kostnader til søknad,
godkjennelser og traller. Årsmøtet stemte for at forslaget sendes på høring til klubbens
medlemmer og styret tar en avgjørelse ut fra tilbakemeldinger fra medlemmene.


Pkt. 5: Det forelå forslag til valg fra valgkomiteen:
STYRET: Formann : Trond Arve Jensen Velges for 1 år (2024)
Kasserer : Frode Rudolfsen Valgt for 2 år (2025)
Sekretær : Trond Log Valgt for 2 år (2025)
Styremedlem : Hilde Marie Kjellesvig Ikke på valg (2024)
Styremedlem : Vidar Johannessen Ikke på valg (2024)
1.varamann : Bjørn Velund Valgt for 1 år (2024)
2.varamann : Frank Skalstad Valgt for 1 år (2024)


REVISOR : Eivind Johansen Valgt for 1 år (2024)


HAVNESJEFER:
Fagerhavn : Alf Larsen Valg for 2 år (2023)
Kleivan I, II og III : Bjørn Solvik Valg for 2 år (2023)
Austadvika I, II, flytebrygge : Tom Asbjørn Østrem Valg for 2 år (2023)
Kleivan/Austadvika assistent : Tor H. Nicolaisen Valg for 2 år (2023)


VALGKOMITE.
Tom Asbjørn Østrem Valgt for 1 år (2024)
Bjørn Arvid Nilsen Valgt for 1 år (2024)
Enstemmig godkjent.


Årsmøtet ble hevet kl. 19.00.
Etter årsmøte ble det servert fiskesuppe, dessert og kaffe.