2020

Årsmelding for 2021 til årsmøtet for Flekkefjord Motorbåtklubb.


Forrige årsmøte ble avholdt tirsdag 11. mai 2021 på Hotel Maritim. Etter valget fikk FMK følgende tillitsmenn:STYRET Formann : Trond Jensen

Kasserer : Trond Jensen

Sekretær : Trond Log

Styremedlem : Hilde Marie Kjellesvig

Styremedlem : Vidar Johannessen

Styremedlem : Tor Øivind Solvik


Varamann : Bjørn Velund

Varamann : Frank Skalstad


REVISOR Ronny Birkeland


HAVNESJEFER Fagerhavn Alf Larsen

Kleivan I, II og III Bjørn Solvik

Austavika I, II og Flytebrygge Hans Holmgren

Tollboden Flytebrygge Vidar Johannessen

Kleivan/Austavika assistent Tor H. Nicolaisen


VALGKOMITE Tom Asbjørn Østrem

Bjørn Arvid NilsenSiden forrige årsmøte er det avholdt 2 styremøter som delvis er gjennomført på Teams og Trond Jensen har fungert som formann og kasserer.Prosjekt Austavika:

Siden forrige årsmøte har FMK gjennomført kjøp av tomt i Austavika for NOK 2,4 mill. med et låneopptak på NOK 1,8 mill. og 0,6 mill. i oppsparte midler. Det er også blitt avholdt et sonderingsmøte hos Hellvik Hus sammen med annen utbygger.

Sammen med formann er Vidar Johannessen og Trond Log valgt til å være med i prosjektets byggekomite.


Flytebrygge Austavika/Tollbodbrygga:

Dette er siste sesong der båtplassene på Tollbodbrygga kan disponeres av våre medlemmer og det er fortsatt 20 medlemmer som disponerer båtplasser her. Flekkefjord Kommune overtar båtplasser fortløpende etter som medlemmer ønsker å selge og styret jobber med å få på plass erstatningsplasser. Flytebryggplasser i Austavika er forbeholdt disse medlemmene inntil alle er flyttet fra Tollboden innen utgangen av 2022.


Medlemsnett:

Dette er det viktigste hjelpemiddelet for formann/kasserer og sekretær i arbeidet med å holde oversikt over forhold som endrer seg blant våre medlemmer og administrasjon av båtstøene.F-M-K.net:

Hjemmesiden vår, www.f-m-k.net, er godt besøkt sammen med vår facebookside. Framtidig informasjon fra foreningen vil derfor hovedsakelig bli annonsert via vår facebookside og hjemmeside.


BÅTHAVNENE:

Alle FMK sine 221 båthus og 75 flytebryggeplasser, totalt 296 båtplasser, er utleid til våre medlemmer.


Det er fortsatt bra omsetning av plasser. 4 båthus og 2 flytebryggeplasser er blitt innløst og 2 er solgt i Austavika og 4 flytebryggplasser på Tollbodbrygga er innløst/overført til Flekkefjord Kommune. For tiden er det ingen støer som er til salgs, men ikke alle har bekreftet tilbudet fra siste tildeling i mars. Det er jevnlig etterspørsel etter støer både fra eksisterende medlemmer og søkere som ønsker å bli medlemmer.


Havnesjefene har utført nødvendig vedlikehold i båthavnene og styret ønsker å takke dem for dere kontinuerlige innsats.

I fjor sommer ble det utført malingsarbeider på Fagerhavn Båthavn.

Luftlekkasjer på bobleanlegget i Kleivan og litt i Austavika II er utbedret. Arbeidet med å utbedre utvaskingsskader i Kleivan samt sikre noen stolper er i gang. Det ble i samarbeid med Arentz og Kjellesvig valgt løsning og denne ser så langt ut til å fungere som forventet. Dette arbeidet vil fortsette i inneværende og kommende år.


FMK’S MEDLEMMER:

Det er nå 491 medlemmer i Flekkefjord Motorbåtklubb og det er en nedgang på 1 medlem.

På støsøkerlisten er det ca. 300 medlemmer og dette inkluderer også de som har flytebrygge-plass, men som ønsker båthus. Dette antallet er relativt konstant, men minker de gangene ledige båtstøer tildeles aktuelle kjøpere. Det er fortsatt medlemmer på listen som ikke ønsker å kjøpe når de før muligheten.


ØKONOMI:

FMK sin økonomi er god.


STRØM:

Kasserer er litt bekymret for driften av kompressorer ettersom strømpriser er veldig høye og

det skal legges inn et effektledd ifra 2022. Kompressorer sviver kun når det er -1 C eller kaldere. Hensikten er å holde stolper frie for is. Formann foreslår å teste ut strømmålere på

stikkontaktene i en havn for å se hvordan dette fungerer.Styret foreslår ingen økning av medlemskontingenten. Styret foreslår heller ingen økning av båtplassleie.


For styret i FMKTrond Jensen               Trond Log

Formann                       Sekretær