2017
FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB - ORDINÆRT ÅRSMØTE TIRSDAG 18. APRIL 2017 KL. 1900.Sted:Klubblokalet, Fagerhavn

Til stede:5 styremedlemmer, 1 varamenn og 3 medlemmer

Møteleder:Formann Jan Harald JakobsenIflg. F.M.K.’s vedtekter, leder formannen årsmøtet.  Jan Harald åpnet møtet og ønsket medlemmene velkommen. Totalt 9 personer tilstede inkl. styre og varamenn.

Innkallingen ble deretter godkjent. 


Tor Øivind Solvik ble enstemmig valgt til årsmøtets referent.


Dagsorden etter vedtektene:

1.Årsmelding

2.Regnskap

3.Forslag til behandling

4.Medlemskontingent og båtstøleie.

5.Valg

6.Eventuelt 


Pkt. 1:  Årsmeldingen for 2016 ble opplest av sekretær. Enstemmig godkjent

 


Pkt. 2: Regnskapet for 2016 i revidert utgave ble redegjort for av kasserer Trond Jensen. Enstemmig godkjent

 

Pkt. 3:  Det var på forhånd innkommet 2 forslag til behandling.


 

1.Salg av båtplasser.

FMK sitt styre fikk fullmakt til å utarbeide en ny prosess ved innløsing/salg av båtplasser. Dette er i dag en omfattende jobb, og det går en del tid med til dette. Det er ønskelig at man får en elektronisk løsning, slik at man slipper å ringe rundt.

Enstemmig godkjent.


2.Leiekontrakt Flytebryggeplasser.

Leiekontrakter på flytebryggeplasser og båtstøer viser seg å være forskjellige i forhold ved oppsigelse fra leietaker. Slik det er i dag kan FMK risikere å måtte utbetale engangsbeløpet etter 3 mnd. selv om vi ikke har ny leietaker på plass. Dette kan derfor gi klubben økonomisk utfordring.

Årsmøtet var enstemmig enige om at flytebryggene behandles på samme måte som støene ved oppsigelse.

Styrets forslag til vedtak. Styret får fullmakt til å endre/gjennomføre dette. Enstemmig godkjent.

Pkt. 4:  Styret foreslo ingen økning av medlemskontingent. Enstemmig godkjent.

 

Båtstøleie foreslått uendret for kommende år. Enstemmig godkjent.


Pkt. 5:  Det forelå forslag til valg fra valgkomiteen:


Styret:Formann:Jan Harald Jakobsen  Gjenvalg 1 år.

Kasserer:Trond Arve Jensen  Ikke på valg

Sekretær:Tor Øivind Solvik  Gjenvalg 2 år

Styremedlem:Vidar Johannessen  Gjenvalg 2 år

Styremedlem:Hilde Marie Kjellesvig  Ny, 1 år

1.varamann:Asbjørn Skåland  Ny, 1 år

2.varamann:Bjørn Velund  Gjenvalg 1 år


REVISOR:Eivind Johansen  gjenvalg1 år


HAVNESJEFER:

Fagerhavn:Alf Larsen  Gjenvalg 2 år

Kleivan I og II  Jan Harald Jakobsen  Gjenvalg 2 år

TollbodbryggaVidar Johannese  nGjenvalg 2 år

Austadvika I, II og flytebryggeHans Holmgren   Gjenvalg 2 år

Kleivan/Austadvika Tor H. Nicolaisen  Ny, 2årVALGKOMITE.

Hor H. Nicolaisen  gjenvalg1 år

Alf Larsen  gjenvalg1 år

Sverre Rune Bilstad ny1 årEnstemmig godkjent.Pkt. 6: Eventuelt:


Tønnes Bjelland tok ordet og presiserte at landgangen til flytebryggen i Austadvika er farlig, og P-plassen er

dårlig. Årsmøtet var enstemmig enige om at landgangen må fikses. Styret vil også ta stilling til om det skal

kjøres på noe grus på p-plassen til flytebryggen, i samråd med havnesjefen.


Til slutt tok Trond Jensen ordet og takket Sverre Rune Bilstad og Leif Nilsen for en flott innsats

gjennom mange år for FMK. Sverre Rune har gjort en kjempe jobb i styret gjennom mange

år, og Leif som havnesjef.