EO årsmøte 2017

FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB - EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE TORSDAG 18. 05. 2017 KL. 1900.Sted:Klubblokalet, Fagerhavn

Til Stede:5 styremedlemmer og 7 medlemmer

Møteleder:Formann Jan Harald JakobsenMøteleder åpnet møtet og ønsket medlemmene velkommen.  Innkallingen ble deretter godkjent.  Annonse i Agder 2 ggr  + hjemmeside og facebook.Dagsorden:


1.Styret i Flekkefjord Motorbåtklubb fremsatte følgende forslag til behandling:


Styret ber om fullmakt til å:


-Endre prisen på flytebryggene i Austadvika da styret mener denne er feil i forhold til dagens markedspris, og ønsker at ekstraordinært årsmøte vurdere dette.Trond Jensen startet med å fortelle at prisen på båtstøer og flytebrygger ble hevet av årsmøte for noen år siden. Dette ble gjort etter at det var kommet inn som en egen sak, for å øke omsetningen.


For båtstøer er det ingen tvil om at dette har vært en riktig avgjørelse, når en ser på antall båtstøer som nå har endret andelseiere.

Men for Austadvika flytebryggeanlegg ble følgende problemstillingen lagt frem: 42 plasser til kr. 75.000,- gir en pris på anlegget på over 3.150.000,- dette er langt over det et nytt anlegg vil koste. De fremmøte medlemmene så problemstillingen, og var enige i at det var riktig å innkalle til et ekstraordinært årsmøte.
Det ble en god og konstruktiv diskusjon rundt dette med mange gode innspill fra medlemmene. Det ble fort enighet om at ingen av medlemmene skal tape på dette, slik at de som har meldt fra om salg før dette ekstraordinære årsmøte får tilbake kr 75.000,- og de som eventuelt har innskutt mer en ny pris får tilbake innskutt beløp.
Forslaget det til slutt stemtes over var:

Prisen på flytebryggeplass i Austadvika settes til kr. 55.000,- fra d.d. De som har innbetalt mer enn dette får tilbake innskutt beløp ved salg.

Styret får det formelle ansvaret for hvordan dette ivaretas. 

 Vedtak:


Det fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt.
Møtet hevet kl. 20.30.
Jan Harald Jakobsen                                                                                   

formann   


   

  Tor Øivind Solvik 

sekretær