2011


ÅRSMELDING TIL ÅRSMØTET I FLEKKEFJORD MOTORBÅTKLUBB TORSDAG 26. APRIL 2012.


Forrige årsmøte ble avholdt tirsdag 26. april 2011 i klubblokalet, Fagerhavn.  Etter valget fikk FMK følgende tillitsmenn:


STYRET:Formann Hans Holmgren, kasserer Trond Arve Jensen, sekretær Tor H. Nicolaisen, styremedlemmer Jan Erik Midbøe og Sverre Rune Bilstad.


Varamenn:  1. Tom Asbjørn Østrem  2. Jan Harald Jakobsen


REVISOR:Eivind Johansen


HAVNESJEFER:FagerhavnAlf Larsen

Kleivan I, og II Jan Harald Jakobsen

Kleivan III Leif Nilsen/Karl Svennevik

Austadvika I og IIHans Holmgren

Austadvika flytebryggehavnHans HolmgrenVALGKOMITE: Frode Olsen, Martin Arne Mygland, Alf LarsenSiden forrige årsmøte er det avholdt 4 styremøter. Grunnen til så få styremøter er at aktuelle saker som vi jobber med ikke har blitt realisert.


Planene for Austadvika som ble nevnt i forige årsmelding, er foreløpig ikke kommet noe lenger. Styrets formann blir holdt orientert dersom aktiviteter blir iverksatt.


Det er heller ikke igangsatt flytting av flytebryggen siden resten av arbeidet i Austadvika ikke har kommet i gang. Av denne grunn har vi heller ikke fått øket antallet flytebrygge plasser.


Når det gjelder reguleringsplanen for Tjørsvågstrand, hvor Flekkefjord Motorbåtklubb også bidrar med midler, er denne ennå ikke kommet videre. Styret har vært invitert til et møte med kommunen i forrige uke, men møtet ble avlyst/utsatt grunnet møtekollisjon i kommunen.

Hjemmesiden vår, www.f-m-k.net, er fortsatt godt besøkt. Redaktøren savner saker for innlegg på siden.BÅTHAVNENE:


Alle FMK’s 221 båthus og 44 flytebryggeplasser er utleid til våre medlemmer. 


Det er fremdeles minimal omsetning av båtplasser.  2 båthus har skiftet eier ved arv.


Havnesjefene har utført nødvendig vedlikehold i båthavnene.FMK’S MEDLEMMER: 


Det er nå 521 medlemmer i Flekkefjord Motorbåtklubb. 16 medlemmer har i løpet av året meldt seg ut av klubben, mens 7 nye er innmeldt.  På støsøkerlisten er det 250 medlemmer, et tall som også inkluderer de som har flytebryggeplass, men som ønsker båthus.


I flg. de tilbakemeldinger som er gitt fra båtplasseiere, er 44 plasser framleid til andre medlemmer. KRANANLEGGET I KLEIVAN:


Det ble i alt foretatt 39 betalte løft med krana i forrige sesong.  Det er havnesjefene i Kleivan som betjener anlegget. 


 


ØKONOMI:


Styret foreslår en økning av medlemskontingenten, da det er styrevedtatt nytt databehandlings system, Medlemsnett, utviklet av SR-bank for lag og foreninger, for å ivareta økonomistyring og medlemsoversikt. Styret foreslår ingen endring av båtplassleie eller kranleie.  Når det gjelder F.M.K.’s økonomi, så er den god og det vises til det fremlagte regnskap. For styret i FMK


Hans Holmgren (sign.)Tor H. Nicolaisen (sign.)

        formann            sekretær