Tollboden Flytebrygge

Tollboden Flytebryggebryggen

Denne havnene er FMK sin nyeste havn på 37 plasser med litt varierende størrelse fra 2,5m til 3,5 m bredde. Flekkefjord kommune har også noen gjesteplasser her, ytterst på brygga.  Havna er sentralt plassert mitt i sentrum av flekkefjord, og er noen av de få plassen FMK har som ligger på utsiden av bybroen.