Tollboden Flytebrygge

Tollboden Flytebryggebryggen

Denne havnene er FMK sin nyeste havn på 37 plasser med litt varierende størrelse fra 2,5m til 3,5 m bredde. Flekkefjord kommune har også noen gjesteplasser her, ytterst på brygga.  Havna er sentralt plassert mitt i sentrum av flekkefjord, og er noen av de få plassen FMK har som ligger på utsiden av bybroen.


My Company, 4578 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: support@eusinpro.net