Kleivan 3

Denne havna består av 86 noe større og gode støer. Bredde fra ca. 3 til 4 m og er d siste som ble bygget på denne siden av Grisefjorden. Havnen ligger lunt til på vestsiden av Grisefjorden lengst bort fra sentrum.

Kleivan 3