Kleivan 1

Denne havna består av 28 av noe mindre og eldre støer. Bredde ca. 3 m og er de første støene som ble bygget i Grisefjorden. Havnen ligger lunt til på vestsiden av Grisefjorden nærmest sentrum.



Kleivan 1

My Company, 4578 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: support@eusinpro.net