Austadvika Flytebrygge

Austadvika Flytebrygge

Denne havna er de eldste flytebrygga til FMK, og består av 42 store og gode plasser på ca. 4m. Denne havna ligger innerst i Grisefjorden, og er lun havn som er skjermet for de fleste vinder

My Company, 4578 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: support@eusinpro.net