Austadvika Flytebrygge

Austadvika Flytebrygge

Denne havna er de eldste flytebrygga til FMK, og består av 42 store og gode plasser på ca. 4m. Denne havna ligger innerst i Grisefjorden, og er lun havn som er skjermet for de fleste vinder