Nyheter

Mai.  2017


Styret i FMK fikk innspill fra våre medlemmer om å sjekke muligheten for å få vann til Lille Torsøy. Kasserer Trond Jensen tok da kontakt med Flekkefjord Kommune og fikk positive signaler på dette. Det ble så sendt en søknad til Flekkefjord Sparebank, hvor vi søkte om støtte til dette, og fikk 40.000-.


NYHETER:

Et lite hjertesukk fra sekretær til våre medlemmer:

Vær så grei at dere sender mail via kontaktlinken øverst på siden for oppdatering ved endring av adresse og mobiltelefon nummer. Beskjeder ut til medlemmer f.eks. tilbud om kjøp av stø sendes primært via SMS, så dersom registrert telefon nr. ikke stemmer så går dere glipp av beskjeder. Alle beskjeder avsluttes med anmodning om svar og sekretærens oppgaver blir mye enklere dersom dere gir et kort svar tilbake.

My Company, 4578 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: support@eusinpro.net