Nyheter

Mai.  2017


Styret i FMK fikk innspill fra våre medlemmer om å sjekke muligheten for å få vann til Lille Torsøy. Kasserer Trond Jensen tok da kontakt med Flekkefjord Kommune og fikk positive signaler på dette. Det ble så sendt en søknad til Flekkefjord Sparebank, hvor vi søkte om støtte til dette, og fikk 40.000-.


NYHETER: